[Remyga author Rimantas Kmita] E–pub ´ Rimantas Kmita


9 thoughts on “[Remyga author Rimantas Kmita] E–pub ´ Rimantas Kmita

 1. says: summary Remyga author Rimantas Kmita read & download ¹ eBook or Kindle ePUB à Rimantas Kmita Rimantas Kmita à 3 free download

  [Remyga author Rimantas Kmita] E–pub ´ Rimantas Kmita Rimantas Kmita à 3 free download read & download ¹ eBook or Kindle ePUB à Rimantas Kmita Mentas jau ne milicininkas bet dar ir ne policininkas todėl – mentas kaip tais laikais vadinom jaunas Afganistano karo veteranas ir našlait

 2. says: summary Remyga author Rimantas Kmita [Remyga author Rimantas Kmita] E–pub ´ Rimantas Kmita read & download ¹ eBook or Kindle ePUB à Rimantas Kmita

  [Remyga author Rimantas Kmita] E–pub ´ Rimantas Kmita Rimantas Kmita à 3 free download read & download ¹ eBook or Kindle ePUB à Rimantas Kmita Knyga galinti nuvilti tuos kurie tikisi kažko labai panašaus į Pietinia kronikas Nes panašaus čia tiek kad vėl Šiauliai ir maždaug tas pats laikmetis Tik nebejuokinga90 ųjų pradžioje buvau vaikas Tiesa skaitantis laikraščius ir žiūrintis žinias bet visgi vaikas tad dalies dalykų tiesiog nesupratau arba buvo neįdo

 3. says: [Remyga author Rimantas Kmita] E–pub ´ Rimantas Kmita

  [Remyga author Rimantas Kmita] E–pub ´ Rimantas Kmita 45Po dešimtmečius trukusios priespaudos išsilaisvinusi tauta Šimtai žmonių rankomis susikibę per tris valstybes Mitingai seną tvarką menančių paminklų griovimai ir viltis Rusenanti rodos kiekvieno širdyje Juk visa tai turėtų džiuginti ar ne Leisti lengviau atsikvėpti Tačiau kodėl aplinkui vis dar be galo

 4. says: summary Remyga author Rimantas Kmita Rimantas Kmita à 3 free download [Remyga author Rimantas Kmita] E–pub ´ Rimantas Kmita

  [Remyga author Rimantas Kmita] E–pub ´ Rimantas Kmita Rimantas Kmita à 3 free download Knyga galinti virsti kulka lygtinai Na ta kulka kuri šiandien tavęs dar nepasivijo bet gal pašaus ateities pabaigoje kai visos nueito gyvenimo patirtys sutūps ant tavo blakstienų „Istorijas tikras istorijas yra kaip žaibs katras nudegin jos perleid‘ elektras šoką per kūną i arba sudegin tave arba

 5. says: summary Remyga author Rimantas Kmita [Remyga author Rimantas Kmita] E–pub ´ Rimantas Kmita

  read & download ¹ eBook or Kindle ePUB à Rimantas Kmita [Remyga author Rimantas Kmita] E–pub ´ Rimantas Kmita Rimantas Kmita à 3 free download Su antruoju gerbiamo Rimanto Kmitos romanu mano santykiai labai komplikuoti gavosi Labai laukiau ėjau į pristatymus dar nebuvo karan

 6. says: [Remyga author Rimantas Kmita] E–pub ´ Rimantas Kmita read & download ¹ eBook or Kindle ePUB à Rimantas Kmita summary Remyga author Rimantas Kmita

  [Remyga author Rimantas Kmita] E–pub ´ Rimantas Kmita Negaliu iki galo atsakyti ar knyga gera ar bloga sunku rasti atsakymą kai žinau kad tikrai ne mano skonio Lyginant su Pietinia kronikomis ši

 7. says: [Remyga author Rimantas Kmita] E–pub ´ Rimantas Kmita read & download ¹ eBook or Kindle ePUB à Rimantas Kmita

  [Remyga author Rimantas Kmita] E–pub ´ Rimantas Kmita read & download ¹ eBook or Kindle ePUB à Rimantas Kmita summary Remyga author Rimantas Kmita “O kokia mano teisybė Remyga nežino ne tik savo teisybės bet ir istorijos Su kuo jam susikibti rankomis ir paliudyti Remyga gali paliudyti absurdą parsivežtą iš armijos bet kas dabar jo nori klausyti “O kokia mana teisybė ta tuštuma vis neduoda Remygai ramybės Ką aš sakysiu sūnui kai paaugs ir paklaus “Kur mano seneliai” “Nėra” “Tėti o kas tu” “Kas aš Buvęs kareivis” Tėvynę gyniau Ka nieks nepuole Man

 8. says: read & download ¹ eBook or Kindle ePUB à Rimantas Kmita Rimantas Kmita à 3 free download [Remyga author Rimantas Kmita] E–pub ´ Rimantas Kmita

  summary Remyga author Rimantas Kmita [Remyga author Rimantas Kmita] E–pub ´ Rimantas Kmita Kokia graži gali būti lietuvių šiuolaikinė literatūra Nors nemėgstu fantastinių elementų tačiau čia jie visi susidėliodavo aiškiai Kažkas naujo ir atidirbto Beveik visi veikėjai iki galo susijungė nebuvo nieko nerei

 9. says: [Remyga author Rimantas Kmita] E–pub ´ Rimantas Kmita

  [Remyga author Rimantas Kmita] E–pub ´ Rimantas Kmita Prieš keletą metų Rimantas Kmita trinktelėjo neblogai į lietuviškos literatūros padebesius įnešdamas naujovę žemaitėška akcenta Ir bemaž pradėjęs devyniasdešimtųjų renesansą Ir sudrebindamas dogmą su kuria man teko augti kad lietuvių literatūra absoliučiai visa iš principo yra kažkokia labiau menkavertė nei bet kas kas parašyta kitur įterpkit bet kurią pasaulio valstybęAkcentai man gražu – labai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


 • Hardcover
 • 288
 • Remyga author Rimantas Kmita
 • Rimantas Kmita
 • Lithuanian
 • 04 July 2020
 • null

summary Remyga author Rimantas Kmita

read & download ¹ eBook or Kindle ePUB à Rimantas Kmita Remyga author Rimantas Kmita review ↠ eBook or Kindle ePUB Licininkas Buvo ir teatras bažnyčioje ir baras po žeme ir smarvė – iš gamyklų ir upių iš visur Taip kulka sovietų majorui tikrai caktelėjo tiesiai į tarpuakį Vieni buvo princai ir žaidė futbolą kiti buvo mentai ir turėjo gyventi Pranas ieškojo pasaulio pabaigos liudininkų ir zombių Buratinas užkasinėjo žmonių pinigus kvailių lauke Meška Jautis ir Vaikiukas iki šiol tebėra O kieno tas kraujas nusikaltimo vietoje to iki šiol niekas nežino Ir legendos yra tikros tuomet kai jas prisimename Tik žmonės jie deja yra personažai žaislai nežinia kieno rankose”. Prie kelet met Rimantas Kmita trinktel jo neblogai lietuvi kos literat ros padebesius ne damas naujov emait ka akcenta Ir bema prad j s devyniasde imt j renesans Ir sudrebindamas dogm su kuria man teko augti kad lietuvi literat ra absoliu iai visa i principo yra ka kokia labiau menkavert nei bet kas kas para yta kitur terpkit bet kuri pasaulio valstyb Akcentai man gra u labai pavyd iu anglakalbiams kad jie turi itiek akcent i rei kiam tiek tarimu tiek regionams b dingais od iais tiek ideomomis O argi eit tekst kavianskai para yti Kuo tai be skolini i rus kalbos kiekiu skirt si nuo viliansko teksto O devyniasde imtieji kuo toliau tuo labiau domina Nes tai laikotarpis kada jau buvau ta iau su tuo pasauliu d l objektyvi prie as i esu beveik visai nepa stama k ten gali b damas vaiku suprasti apie laikme io specifik Tad labai norisi suvokti kas ten per romantika ar tikrai viskas prie Europos S jung ir NATO buvo badmetis turg s laukinis kapitalizmas ir besi audantysbesisprogdinantys berniukaiKmitos Remyga labai daugialyp ia v l rasime devyniasde imt j Zeitgeist Tiek kad ia jis kiek ankst lesnis nei Pietinia kronikose Persona as ia v lgi yra jaunas velnus geranori kas vyras realiai tai vaikinas bet kas baisu kad skaitydamas tai vis pamir ti ta iau jo gyvenimo patirtis visai kitokia nei Pietinia kronik protagonisto tad ir pats romanas nepalyginamai tamsesnis skaudesnis ir sud tingesnis Priedo to Kmita ia dar ir eksperimentuoja tiek temomis tiek forma tad is romanas gerokai ma iau user friendly ir turb t d l to keli skaitytoj irdis skinsis sunkiau nei Pietinia kronikas Ko gaila nes temos ia labai reikalingos intensyvaus apsvarstymo ir diskusij Knygos veiksmas ia v l vyksta iauliuose ta iau arealas ia jau kitas daugiau miesto centras Apra ymai gra s gyvi ypa kaifavau nuo sen j iauli kapini apra ymo ir dar papildyti paties autoriaus ar kit altini nuotraukomis b tent i apra omo periodo Erzino tik kai kuri nuotrauk li dydis nor josi didesni net ir suprantant kad ia n ra dokumentikamemuarai Tad jo b iau visai nieko prie apsilankyti ir apvaik ioti tiek miesto centr tiek po kapinaites tiek palei Talk os e er pasirodo ten bent keli Raudon j knyg ra yt pauk i ir augal ekologin buvein Persona ai emai iuoja ta iau kadangi ra yta daugiausiai tre iu asmeniu nebe taip intensyviai Ta iau armas vis dar teb ra Ir apskritai smagu i r ti kaip autorius lengvai persijungia nuo vieno akcento prie kitoDevyniasde imtieji ia v l alsuoja visu galingumu ta iau syk gerokai tamsiau Jau vien prad kime nuo ven i kuri pagrindas daugiadien Radioshow stiliaus pjank a galvojau kad jie ten ar uoja nu bet pasirodo ne taip jau labai O rim iau kasdien ne inomyb d l ateities gr sovietai ar ne grius valstyb ar ne sienos kaip ir yra bet per jas laisvai eina kontrabanda vyksta susi audymai su banditaisOMON u soviet kariniai daliniai jei k vis dar Lietuvoj net kai nepriklausomyb jau paskelbta o kai kurios alys jau sp jo j pripa inti politiniu lygmeniu ir dargi net prievarta gaudo jaunus vaikinus kariuomen patvirtinta t vo berods mano nuosav d d sl pti teko Skurdi buitis su darbais ne ka k pasirinkimas ribotas valstybini darb atlyginimai tokie ma i kad kas netingi ka kokias varkes suka policininkai nor dami pramaitinti eimas su bandzi gomiskontrabandininkais bendradarbiauja irgi gird ta i vyresni j dabar ai ku kod l po iai dienai pasitik jimas valstybin mis institucijomis lubuoja Net visas patosas S j d io ir nepriklausomyb s siekio patosas prig sta steb tinai greitai Gyvenimas geras bema tik banditamsLaikme io detalizacija v l sp dingaIr vis tik pagrindinis Remygos akcentas pagrindinio veik jo Remigijaus asmenin tragedijaKmita ita tema nustebina iauriai skausmingai ken iantis ir itai aplinkai parodantis vyras Lietuvoje yra tabu Literat roj kine televizijoj na teatre gal ma iau nes ten nuo seno yra Edipai Hamletai Makbetai Otelai bet ten kiti dalykai Ir u vis baisiausia kad tai tabu ir realiame kasdieniame gyvenime Nes principas Ko ia verki b k vyras mums diegtas taip giliai kad it net savo eimoj kuri iaip yra steb tinai neskirstanti vyri kabobi ka gird ti tekoRemyga kaip ir visi labai jauname am iuje traumuotas privalomosios tarnybos sovietin je kariuomen je Kad ir kaip ten kas ai kint kad ten nieko tokio visi tarnavo taigi vyri kumo mokykla niekaip nepatik siu kad tai n ra traumin patirtis S moningo m stymo atjungin jimas skatinimas vykdyt negalvot net jei tai gelbsti m io lauke civiliniam gyvenime tai nu sorry O dar prid kime sovietin s kariuomen dedov in sistemin useless moni eminim pramogai ar sukauptam pyk iui i lieti Ka koks ko marasTa iau Remygai padaryta ir kai kas daug baisiau d l ko jis siaubingai ken ia Jis Soviet S jungos karo Afganistane 1979 1989 m veteranas gyvenantis su afgano sindromu Daug met negal jau suprasti kas ia per sindromas i skyrus tai kad t varg nelaiming moni ka kod l prisibijoma kaip ugnies kol t vas kart nepapasakojo apie vien tai patyrus pa stam v sdami ka k su draugais jie u sik r lau K is jame i vydo neai ku ta iau nusikabin s ginkl m audyti liepsn Ginkl i jo iaip ne taip atimti pavyko ta iau draug verdiktas buvo vienareik mi kas Eik ikt durniau su tavim nieko ne v sim Supratau kad kalbama apie PTSDRemygos atvejis labai sunkus J lydi fiziniai gliukai prisiminimai apie iauriai uvusius bendra ygius kamuoja ko marai panikos atakos kv pavimo sutrikimai alpuliai Priepuolius i provokuoja bema bet kas O darbas tai savaime stresinis milicijoje besikonvertuojan ioje policij itin nestabiliais pavojingais laikais nes kur kitur j po Afgano priims Beje darbas policijoje irgi stigmatizuotas Kmita genialiai naudojasi tamsiaisiais devyniasde imt j aspektais apsunkinti tiek Remygos kondicij tiek jo gyvenim apskritai Lietuvi ko o gal post tarybinio mentaliteto elementais irgi psichologin pagalba tik per alkohol Paskui ai ku eina pasekm sMa a to Remyga ken ia ir d l savo tapatyb s u augo be t v vaik globos namuose od iu varg as labai pasimet s gyvenime mogusVienintelis viesulys Remygos gyvenime jo s nus ta iau eimyninis gyvenimas byra Tiek d l jo kondicijos tiek d l menkai apmokamo darbo nepateisinam monos l kes i Na inot t pusiau barakudin ne tai tarybin ne tai devyniasde imt j mentalitet vyras turi b ti toks med ioklinis sukti varkes ir ne ti pinigus namo Jei ne tai prastas Vis gyvenim niekinau tokio tipo mot ras Ta iau labai neseniai mane okiravo mano motina pripa inusi kad su t vu daug met vairiose socialin se situacijose meluodavo pa stamiems ai kindami kad motina u dirbanti ma iau nei t vas Kad nepakenkt eimos vaizd iui ir atitikt lietuvi kas vyri kumomoteri kumo sampratas Myliu ir gerbiu savo t vus ypa tod l kad jie kaip Nedas Starkas s iningi iki durnumo ir paprastai spjauna ant veidmaini k socialini nes moni net jei tai atsiliepia j santykiams su gimin mis ir pa stamais Ta iau itos nes mon s net jie neatlaik Pa stamas ir vyriausiosios kartos spaudimas ir manipuliavimas per finansin param jaunai devyniasde imt j porai ir tam kaip tai atsiliepia eimos tarpusavio santykiams Uo vio persona as superinis savo bjaurumu Turb t paai kina kod l itiek eim po iai dienai turi problem su uo viaisTad jo Kmita labai aktualus M s visuomen vis dar serga Manau daug skaitytoj atpa ins tuos simptomus Remygoje ir gal net i sig s atpa in tam tikrus pavyzd ius savame rate Apie vyr psichologin sveikat Lietuvoje kalbama dar nedaug ir tyliai Ir retai kada pa i vyr O toki kaip Remigijus Lietuvoje daug Kiek j visai visi kai vieni Prasig rusi Nusi ud iusi Kod l toks atotr kis tarp vidutinio sulaukiamo vyr ir moter am iaus Kiek moni su psichologin mis problemomis arba psichin mis ligomis u leist tiesiog pa luot po kilim liu kad kiti j nematyt Kod l pas mus debilas daunas psichas autistas retardas iza vartojami prakti kai kaip keiksma od iai Niekur kitur taip nema iau Tikiuosi kad i knyga pad s situacij pajudintiForma patiko ma iau Magi k realizm m gstu bet su visokiais siurrealistiniais postmodernistiniais form lau ymais vargstu Laimei kad Kmita para dar taip kad at jau pama iau nugal jau tipo tekst m gstan iam skaitytojui dar b t galima perskaityti nors prisipa insiu kad kai kuri scen nesupratau Kaip ir to kas vis d lto nutiko Uo viuiKiek kliuvo kad labai greitai i simet laiko mierk s Prad ioj dar buvo datos kada vestuv s kada Baltijos Kelio mitingas paskui tie atskaitos ta kai dingo Ar ia d l to kad Remygai progresyviai blog ja ar d l to kad tie kas tuos devyniasde imtuosius mat ir taip pajus kuriais metais ir kurie ia vykiaiApskritai vietomis situacijos labai greitai sud liotos Tarkim persona ai sp lioja kod l radij apniko trikd iai vienas dialogu pateikia savo versij sekantis sakinys tam pa iam dialoge ma daug gerai einam be joki intarp Kai kurie persona ai tiesiog iaip sau reikiamu laiku vietoje i dygin ja kaip teatro spektaklyjePasirod keista persona reakcija Nepriklausomyb s paskelbim Ir sausio 13 oji pasimet Tik jausi daugiau haipo Negi visus taip buitin s nepriklausomo gyvenimo problemos u mu Nors gal tiesiog kiekvieno santykis su tais vykiais labai asmeni kas O gal ia a kaip Nepriklausomyb s vaikas neliudij s t vyki tiesiog indoktrinuota vietimo sistemosBet ia nesvarbu Remyga tikrai labai verta d mesio knyga net jei tokios literat ros paprastai neskaitot Jau vien tam kad paai k t kas per daiktas tie devyniasde imtieji ir kad realiai Lietuva nuo Nepriklausomyb s paskelbimo nu jo labai toli Va dar jei daugiau d mesio psichinei sveikatai skirt

read & download ¹ eBook or Kindle ePUB à Rimantas Kmita

Remyga author Rimantas Kmita

read & download ¹ eBook or Kindle ePUB à Rimantas Kmita Remyga author Rimantas Kmita review ↠ eBook or Kindle ePUB Tį savo šaknų tamsojeRomanas apie Sąjūdžio pradžią Bet ne kronika o menininko akimis parodytas santvarkų pasikeitimo sukeltos sumaišties šalyje mieste ir žmonių mintyse paveikslasAutorius sako “Čia viskas yra tikra vietovardžiai architektūros ir meno objektai taip pat ir istorijos Senų senovėje Šiauliuose tekėjo geležinė upė Rūdė vėliau palindusi po miestu Buvo Stalinas užnėręs virvę merginai ant kaklo Vėliau buvo primusu savo aukas deginęs niekšas Buvo Gorbačiovas Brazdžionis ir popiežius Jonas Paulius II ir jo dovanotas kryžius ir jį saugojęs po. Su antruoju gerbiamo Rimanto Kmitos romanu mano santykiai labai komplikuoti gavosi Labai laukiau jau pristatymus dar nebuvo karantino ir jau tada supratau kad bus sunku Ir atsiver iu a pagaliau pirm j skyri skaitau tada ilgai galvoju ir pati sau atkartoju t pat kaip ir ta me ka i knygos Nesuprontu U ver iu ir googlinu Randu ka kok interviu su ra ytoju o ten jau ved ja i kit pasigavusi t Magi k j realizm O autorius kukliai ir sako kad gal labiau Urban fantasy bet gerai ir tas realizmas D Vat tada man viskas stojasi vietas prisimenu Neil Gaiman YAS galiu skaityt toliau nebeie kau gilum kuri nesugeb iau atrasti tegu intelektualesni ie ko ir vat atradus t knygos enter code jau labai greit siva iavau tekstas laisvas malonus kaip ir Pietinia kronikose toks organi kas Veiksmas v lgi vyksta iauliuose Lietuvos nepriklausomyb s atkurimo laikotarpiu ir ia jau u griebiamos level up problemos daug gilesn s dramati kesn s ir tamsesn s Man patiko ne tik tradicin prie prie a blogis vs g ris bet ir senoji mitologija vs nauj laik mitai Tik kai skaitai Amerikos dievus tuos mitus gerai inai lengvai atpa sti pop kult ros galia o vat su lietuvi ka mitologija yra problem tekstas b t suteik s daugiau patyrimo nors tas nebuvo labai didelis trukdis O vat paties Remygos man vis laik buvo labai gaila ia autorius u kabina labai jautri ir tragi k tem Tai ne tik paties Remygos karin s traumos kuri niekaip nei gydisi tai ir m s visuomen s iaurumas ir nesupratingumas apie empatij i vis jokios minties Ir ia a pakomentuoti nieko daugiau ir neturiu tik labai labai gaila Fundamentals of Deep Learning romanu mano santykiai labai komplikuoti gavosi Labai laukiau jau pristatymus dar nebuvo karantino ir jau tada supratau kad bus sunku Ir atsiver iu a pagaliau pirm j skyri skaitau tada ilgai galvoju ir pati sau atkartoju t pat kaip ir ta me ka i knygos Nesuprontu U ver iu ir googlinu Randu ka kok interviu su The Laughing Buddha Zen and the Comic Spirit ra ytoju o ten jau ved ja i kit pasigavusi t Magi k j The Shadows Part 1 Black Dagger Brotherhood #13 realizm O autorius kukliai ir sako kad gal labiau Urban fantasy bet gerai ir tas Nation as Mother realizmas D Vat tada man viskas stojasi vietas prisimenu Neil Gaiman YAS galiu skaityt toliau nebeie kau gilum kuri nesugeb iau atrasti tegu intelektualesni ie ko ir vat atradus t knygos enter code jau labai greit siva iavau tekstas laisvas malonus kaip ir Pietinia kronikose toks organi kas Veiksmas v lgi vyksta iauliuose Lietuvos nepriklausomyb s atkurimo laikotarpiu ir ia jau u griebiamos level up problemos daug gilesn s dramati kesn s ir tamsesn s Man patiko ne tik tradicin prie prie a blogis vs g Provenzalische Verwicklungen ris bet ir senoji mitologija vs nauj laik mitai Tik kai skaitai Amerikos dievus tuos mitus gerai inai lengvai atpa sti pop kult Things to leave behind ros galia o vat su lietuvi ka mitologija yra problem tekstas b t suteik s daugiau patyrimo nors tas nebuvo labai didelis trukdis O vat paties Remygos man vis laik buvo labai gaila ia autorius u kabina labai jautri ir tragi k tem Tai ne tik paties Remygos karin s traumos kuri niekaip nei gydisi tai ir m s visuomen s iaurumas ir nesupratingumas apie empatij i vis jokios minties Ir ia a pakomentuoti nieko daugiau ir neturiu tik labai labai gaila

Rimantas Kmita à 3 free download

read & download ¹ eBook or Kindle ePUB à Rimantas Kmita Remyga author Rimantas Kmita review ↠ eBook or Kindle ePUB Rimantas Kmita – literatūros kritikas poetas dramaturgas rašytojas kultinio romano „Pietinia kronikas“ autorius Romano kuris tapo savotišku Nepriklausomybės pradžios Šiaulių epu ir pažadino miesto savastį “Remyga” – romanas kurio veiksmas taip pat vyksta Šiauliuose Tačiau tai jau visai kitokia knyga Apie nematomą tamsiąją Šiaulių pusę Ir taip tai knyga apie LietuvąRomanas apie milicininką tampantį policininku Apie Remygą Žmogų bandantį susivokti kas jis yra ir kaip jam elgtis kai griūva viskas kas jam buvo suprantama ir pažįstama apgraibomis ieškan. 45Po de imtme ius trukusios priespaudos i silaisvinusi tauta imtai moni rankomis susikib per tris valstybes Mitingai sen tvark menan i paminkl griovimai ir viltis Rusenanti rodos kiekvieno irdyje Juk visa tai tur t d iuginti ar ne Leisti lengviau atsikv pti Ta iau kod l aplinkui vis dar be galo daug tamsos Kod l niekur nedingo korupcija purvini pinigai i davyst s Kod l tik ti vis dar baisu Ir kod l kyla tiek daug klausim apie tai kas esi pats kas yra tavo valstyb ir kas jos toliau laukia Kod l visi tokie pasiklyd Remyga gerokai skiriasi nuo pirmojo Rimanto Kmitos romano herojaus Taip ia ir iauli nektos ir to puikiai visiems inomo ir nuostabaus autoriaus humoro atrasit ia ir ta iki skausmo pa stama kasdienyb atkuriama taip kruop iai kad belieka tik link ioti ypsotis ir steb tis Ta iau is pasakojimas kur kas labiau daugiasluoksnis kur kas skaudesnis ir kapstantis gerokai giliau Jis pritvink s kalt s ir tokio skausmo kur retas iuolaikinis lietuvi ra ytojas sugeba sud ti od ius taip kaip daro romano autorius Jo intelektas ir k rybi kumas tiesiog smelkiasi per puslapius ta iau tuo pat metu R Kmita sugeba b ti toks velni kai artimas Negrafomani kas nepasip t s nevisa inis Atviras ir savas Net man negyvenusiai apra omais laikais ir niekada netur jusiai daug bendro su iauliais Pie iamas Lietuvos i silaisvinusios ta iau vis dar sav s nerandan ios portretas be galo autenti kas ir nenugin ijamas pilnas detali parodan i did iul autoriaus d t darb ir meil tiek savo aliai tiek kuriamiems persona ams Remygos identiteto paie kos ia atspindi visos alies savasties paie kas ir skaudu ir tuo pat metu negali nepuosel ti vilties steb damas kaip kiekvienas suklupimas nepalau ia ir tik skatina stengtis labiau Net jei santuoka dusina ir tu nebeatpa sti mogaus su kuriuo miegi vienoje lovoje Net jei nebesijauti esantis savimi nebed iugina nei tavo s nus nei darbas Net jei vis valgaisi atgal ir sapnuoji ko marus Net jei karas kur rodos palikai praeityje tas karas kuriame kovojai net ne u savo valstyb tave pasiveja Net jei jis i ties dar nesibaig bent jau ne tavyje Net jei kalt visada tyko ka kur u kampo kartais spokso tau tiesiai akis o kartais u puola i pasal R Kmita be galo myli iaulius Tai magija Kaip ir jo kuriama istorija persipynusi su legendomis tautosakos motyvais bei daugeliu kit miesto simboli kuri neabejoju toli gra u ne visus sugeb jau atpa inti Tokia magija kurios negali b ti be moni Ir nors kai kuriomis akimirkomis jau iausi kiek pasimetusi gal kai kur viskas atrod per painu o galb t tiesiog nesugeb jau tekstui skirti tiek d mesio kiek tur iau nes magi kasis realizmas ia gausus ir i ties reikalauja atidos nesijau iu daug praradusi Magij pajau iau Ir neabejotinai skaitysiu tai k autorius mums padovanos ateityje